Aktuelnosti

Treća zaštita šećerne repe [03.08.2017]

Šećerna repa

    Usled novog porasta repe, potrebno je ponovo uraditi zaštitu šećerne repe od pegavosti repe i pepelnice. Preporuka je da se zaštita obavi 04. do 06. avgusta preparatima: Odeon 1,8 kg/ha ili Bravo 2 L/ha uz dodatak preparata Rias 0,4 L/ha ili Difure Pro 0,4 L/ha ili Teatar plus 1 L/ha ili Difkor 0,3 L/ha ili Eminent 0,5 L/ha ili Duett ultra 0,5 L/ha ili Impact 0,25 L/ha. Na sortama repe koje su osetljive na pegavost, kao što su: Melrose, Koala, Prestige, Original, Serenada, Falco, Wawilow, Jak, Fred preporuka je da se dodaju i NutriFos K ili Trafos K u količini 3 L/ha.

    Na parcelama gde se učestalo gaji repa i u repama u zalivanju, preporuka je da se doda i Bacillomix specijal 3 L/ha.