Aktuelnosti

Zaštita paprike od gusenica leptira [03.08.2017]

Kukuruz, Paprika, Paradajz

     Brojnost leptira kukuruznog plamenca je jako velika, a pamukove sovice je srednje velika, ali je dostigla brojnost kada može da pravi značajnije štete na velikom broju useva i parcela. Preporuka je da se nastavi sa redovnim pregledima paprika, paradajza, semenskog kukuruza i kukuruza šećerca. Postoji realna mogućnost da se pronađe veća brojnost i potreba za suzbijanjem.

     U paprici na mestima gde se prilikom hoda pojavljuje veći broj leptira ili se nađe više od 1% biljaka sa jajima, preporuka je da se uradi zaštita. Ukoliko je proteklih nedelju dana rađena zaštita, nije potrebno ponavljati tretman. Ukoliko nije rađena zaštita preporuka je da se u periodu od 04 do 06. avgusta uradi zaštita u paprici sa Avaunt 0,3 L/ha a u kukuruzu sa Avaunt 0,25 L/ha ili Coragen 0,2 L/ha ili Dimilin 0,3 L/ha ili Ampligo 0,2 L/ha uz korištenje velike količine vode i okvašivača. Ako je broj leptira u usevu jako velik preporuka je da se Avauntu , Coragenu i Dimilinu dodaju Fastak 1,5 dL/ha ili Decis 0,5 L/ha ili Bifenikus 0,2 L/ha.