Aktuelnosti

Bolesti vinove loze [18.05.2018]

Vinova loza

U protekloj nedelji imali smo kišovito vreme, koje je stvorilo uslove za razvoj plamenjače(Plasmopara viticola), crne truleži (Guignardia bidwellii), a sparno i toplo vreme je stvorilo uslove za razvoj pepelnice(Uncinula necator), koje mogu inficirati sve zelene biljne organe vinove loze. U toku sledeće nedelje se najavljuju nove padavine, pa je preporuka da se tretman vinove loze odradi u naredna 3 dana.

Za plamenjaču koristiti jedan od navedenih fungicida: PERGADO F 0.25%, PROFILUX 0.3 %, SPHINX MZ 0, 25%, FORUM GOLD 0.15%, ENERVIN 0.25%, QUADTIS MAX 0.2% ili CYMBAL 0.25%.

Za crnu trulež i pepelnicu koristiti: ZATO 0.02%, STROBY DF 0.03%, POSTALON 0.15%, LUNA EXPIRIENCE 0.04%, SERCADIS 0.02%.