Aktuelnosti

Zaštita crnog luka protiv bolesti i štetošina [21.06.2018]

Crni luk

     Plamenjača luka nije za sada uočena. Brojnost tripsa je na većini lukova je i dalje visoka. 

     Preporuka je da se pregledaju lukovi narednih dana. Ukoliko nije prisutna plamenjača, preporuka je da se uradi zaštita preparatima: Antracol 2 kg/ha ili Odeon 1,8 kg/ha ili Bravo 2 L/ha u kombinaciji sa Trafos K ili NutriFos K ili Fosfivell Ca 3 L/ha. Ukoliko se konstatuje prisustvo plamenjače upotrebiti Curzate M 3 kg/ha pa za 4 do 5 dana Quadris 1 L/ha ili Teatar 1 L/ha.

    Za tripse se preporučuje upotreba preparata Kohinor 1 L/ha ili Confidor 1 L/ha ili Gestikal 0,4 L/ha uz upotrebu okvašivača.

    Na mestima gde se javlja vodolež preporuka je da se doda Switch 0,8 kg/ha ili Bacilomix specijal 3 L/ha protiv truleži.