Aktuelnosti

Zaštita šećerne repe od štetočina i bolesti [17.08.2018]

Šećerna repa

     Sve značajnije štetočine lista šećerne repe (kupusna sovica, povrtna sovica, gama sovica i sovica šećerne repe (Spodoptera exigua)) na svetlosnoj klopci su malobrojne i nema potrebe za suzbijanjem. Prisustvo pepelnice na nekim parcelama je značajno. Prisustvo pegavosti lista šećerne repe je različito od parcele do parcele. Najveći uticaj na obim prisutva pegavosti trenutno ima odabir sorti. Na sortama koje su tolerantne prema pegavosti (kao što su na primer: Eduarda, , Sioux, Grandiosa...)  zaštitu za sada ne treba raditi. Na sortama koje su osetljivije prema pegavosti (kao što su na primer: Jak, Melrose, Original, Koala, Wawilow, Prestige, Serenada, Falco, Fred...) preporuka je da se naradnih par dana uradi zaštita kombinacijom preparata

Bravo 2 L/ha ili Odeon 1,8 kg/ha sa preparatima

Opera max 1,5 L/ha ili DIfure pro 0,5 L/ha ili Teatar plus 1 L/ha ili Rias 0,5 L/ha ili Bumper P 0,8 L/ha ili Duett ultra 0,5 L/ha ili Propulse 1,2 L/ha ili Opus team 0,7 L/ha ili Eminent 0,6 L/ha.