Aktuelnosti

Monilioze koštičavog voća i poboljšanje oplodnje [04.04.2019]

Šljiva, Breskva, Višnja

Koštičave vrste se nalaze u različitim fazama razvoja (početak cvetanja - precvetavanje) uzavisnosti od regiona i biljne vrste. .  Najavljeno je moguće vlaženje u naredna dva dana. Što će stvoriti mogućnost za nastanak infekcija od prouzrokovača sušenja cvetova (Monilia sp.) na sortama i zasadima, gde ima otvorenog cveta, uz veliku verovatnoću infekcije. 

Preporuka je:

1a. U zasadima koštičavog voća gde ima otvorenog cveta, pre padavina uraditi tretman sa preparatima na bazi ...

1b. Ako ne uspete da uradite tretman pre kiša, a cvet je bio vlažan duže od 7 sati, tada tretirati sa ... u roku od 36 sati od početka kiše

Vremenske prilike sa kojima se susrećemo ovog proleća ne pogovaraju voću (hladne noći i topli dani bez padavina, sa čestim fenskim vetrovima) zato je naša preporuka da se pored redovnog navodnjavanja, u voću koje je cveta uradi folijarni tretman radi što lakšeg podnošenja stresnih uslova i pospešivanja oplodnje. Za ove namene mogu se primenti sredstva koje sadrže specifične aminokiseline ... ili sa sredstvima na  ...

Iako su fungicidi uglavnom slabe otrovnosti za pčele ili su neotrovni, preporuka je da se zaštita obavlja pre izlaska Sunca ili posle zalaska Sunca, kada se pčele vrate u košnicu. Istraživanja su pokazala da pčele izložene sredstvima za zaštitu bilja ostale pčele ne puštaju u košnicu, pa ove najčešće zbog toga uginu.