Aktuelnosti

Bolesti na ječmu [09.04.2019]

Ječam

    Poslednjih nekoliko dana simptomi pegavosti i mrežavosti na listovim ječma su sve više prisutni. Obzirom da se javlja period kiše, a i rose su jake, preporuka je da se narednih par dana uradi zaštita ječmova preparatima: