Aktuelnosti

Zaštita šljive u precvetavanju [14.04.2019]

Šljiva

Šljiva je u svim regionima precvetala. Hladno vreme usporava aktivnost šljivinih osa, ali se može uočiti aktivnost lisnih vašiju. Stoga je potrebno da se u narednih dana uradi tretman u voćnjacima gde nema više otvorenog cveta sa preparatima na bazi acetamipirida (KESTREL i slični 0,06%). 

U cilju zaštite pčela i drugih oprašivača tretmane raditi u večernjim satima 1 sat nakon zalaska sunca, a završitit do ponoći.  

Pošto su padavine predhodnih dana stvorili uslove za infekcije od prouzrokovača oboljenja preporučljivo je dodati i neki preparat na bazi kaptana (Merpan i slično) ili mankozeba (Dithane 0,3%...) +  Folicur 250 EW 0,1% ili Orius 0,1% ili Different ili Score 0,03%. u cilju suzbijanja šupljikavosti lista.