Aktuelnosti

Zaštita breskve i nekatarine od bolesti i štetočina [14.04.2019]

Breskva

Breskva se nalazi u fazama precvetavanje - završeno cvetanje, u zavisnosti od lokaliteta. Padavine predhodnih dana su stvorile uslove za infekcije od prouzrokovača sušenja grana i cvetova  (Monilije) na lokalitetima gde još traje cvetanje. A gde je breskva precvetala stvorili su se uslovi za infekcije od prouzrokovača šupljikavosti lista (Stigmina carpophylla).

Preporuka je da se što pre uradi tretman:

1. gde još breskva cveta sa CIPRODEX 0.7lit/ha ili CHORUS 0.3 kg/ha ili SIGNUM 0.75 kg/ha ili SWITCH 1kg/ha ili DIONIS PLUS 2lit/ha ili LUNA EXPIRIANCE 0,6lit/ha

2. gde je precvetala sa BRAVO 0,25% ili ODEON 0,2% ili MERPAN 50 0.3% i slično uz dodatak FOLICUR 250 EW 0,1% ili ORIUS 0,1%. Gde ima problem sa tripsima dodati i EXIREL 0,06% ili TEPPEKI 0,014%. Tepopeki istovremeno suzbija i lisne vaši.

Stogo voditi računa da se tretmani rade izjutra ili predveče u cilju zaštite insekata oprašivača.