Aktuelnosti

Zaštita breskve i nekatarine od bolesti i štetočina [14.04.2019]

Breskva

Breskva se nalazi u fazama precvetavanje - završeno cvetanje, u zavisnosti od lokaliteta. Padavine predhodnih dana su stvorile uslove za infekcije od prouzrokovača sušenja grana i cvetova  (Monilije) na lokalitetima gde još traje cvetanje. A gde je breskva precvetala stvorili su se uslovi za infekcije od prouzrokovača šupljikavosti lista (Stigmina carpophylla).

Preporuka je da se što pre uradi tretman:

1. gde još breskva cveta sa...

2. gde je precvetala sa ... i slično uz dodatak .... Gde ima problem sa tripsima dodati i ...istovremeno suzbija i lisne vaši.

Stogo voditi računa da se tretmani rade izjutra ili predveče u cilju zaštite insekata oprašivača.