Aktuelnosti

Zaštita višnje i trešnje [14.04.2019]

Višnja

Višnja i trešnja se nalaze u fazama precvetavanja. Predhodnih dana stvorili su se uslovi za nastanak infekcija od prouzrokovača sušenja cvetova (Monilia sp.) na sortama i zasadima, gde ima otvorenog cveta. 

Gde je cvet je bio vlažan duže od 7 sati, tada tretirati sa CIPRODEX 0.7lit/ha ili CHORUS 0.3 kg/ha ili SIGNUM 0.75 kg/ha ili SWITCH 1kg/ha ili LUNA EXPIRIANCE 0,6lit/ha ili ZENBY 0,8lit/ha u roku od 36 sati od početka vlaženja.

Zbog hladnih uslova, dodajte i aminokiseline (Delfan, Vellmain, Isabion... 2lit/ha) u cilju smanjenja hladnog stresa.