Aktuelnosti

Zaštita višnje i trešnje [14.04.2019]

Višnja

Višnja i trešnja se nalaze u fazama precvetavanja. Predhodnih dana stvorili su se uslovi za nastanak infekcija od prouzrokovača sušenja cvetova (Monilia sp.) na sortama i zasadima, gde ima otvorenog cveta. 

Gde je cvet je bio vlažan duže od 7 sati, tada tretirati sa ... u roku od 36 sati od početka vlaženja.

Zbog hladnih uslova, dodajte i aminokiseline ... u cilju smanjenja hladnog stresa.