Aktuelnosti

Zaštita kruške nakon cvetanja [24.04.2019]

Kruška

Kruškina buva je fazi pretežno starijih larvi ili sveže položenih jaja. Takođe se stvaraju i uslovi i za infekcije od prouzrokovača čađave krastavosti. Ovo je najkritičniji period (15-20 dana nakon cvetanja) za razvoj bakteriozne plamenjače u zasadima kruške. Prvi simptomi bakteriouz+zne plamenjače (savijanje mladara u vidu pastirskog štapa) se očekuju posle 1.maja.

Preporuka je da se što pre uradi tretman protiv bolesti sa preparatima na bazi ..., gde je problem i čađava krastavost obavezno dodati ...

U cilju umanjenja rizika od baketriozne plamenjače (Erwinia amylovora) preporučuje se u tretmane dodati i preparat koji aktivira odbrambene mehanizme biljaka, ... i koji sadrže produkte mikroorganizama koji imaju baktericidno delovanje ... Tretman sa ovim preparatima najbolje ponoviti za 7-10 dana.    

Protiv lisnih vašiju, lisne galice (Dasyneura pyri), dodati i preparate na bazi a... Takođe ucilju umanjenja napada rđastih grinja primeniti preprate na bazi a...

Sa kruškinom buvom se trenutno ne treba posebno baviti. Samo kod jačeg napada (puno položenih jaja, veće prisustvo starijih larvi) buve treba primeniti ...