Aktuelnosti

Zaštita jabuke [25.04.2019]

Jabuka

Zasadi jabuke nalaze se u fazi gde većina latica opada do faze plodovi dostigli dimenziju do 9mm. Ovo je kritični period za zaštitu jabuke od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova (Venturia inaequalis). U cilju zaštite listova i tek zametnutih plodova od navedenog patogena proizvođačima se preporučuje da tretman obave pre najavljenih padavina sa .... Protiv lisnih vašiju dodati i preparat na bazi aktivne materije ...