Aktuelnosti

Zaštita vinove loze [30.04.2019]

Vinova loza

Vinova loza je u većini vinograda u fazi 2-5 razvijenih listova. Kišovito vreme u proteklih nekoliko dana može stvoriti uslove za razvoj crne pegavosti Phomopsis viticola pa je preporuka... Radi preventivnog suzbijanja pepelnice (Uncinula necator) dodati i ... 

Proverite vaše vinograde na prisustvo grinja šišarica (Calepetrimerus vitis i Eriophyes vitis) koje mogu usporiti početni razvoj lastara. U slučaju vidljivih ispupčenja sa naličija lista koristiti...