Aktuelnosti

Zaštita breskve i nekatarine od bolesti i štetočina [03.05.2019]

Breskva

Predhodnih nekoliko kišoviti dana je stvorilo uslovi za infekcije od prouzrokovača šupljikavosti lista (Stigmina carpophylla). Preporuka je da se što pre uradi tretman sa ...

Takođe je počelo piljenje gusenica breskvinog smotavca (C. molesta). Pa fungicidima dodati i ... Ako ima lisnih vašiju primentiti ...