Aktuelnosti

Zaštita vinove loze [09.05.2019]

Vinova loza

Vinova loza se nalazi u fenofazi intenzivnog porasta lastara, a nestabilno i kišovito vreme stvara uslove za infekcije od prouzrokovača crne pegavosti (Phomopsis viticola), pa je preporuka da se u naredna dva dana...

Zbog povoljnih uslova i osetljivih faza razvoja na pepelnicu vinove loze (Uncinula necator) dodati i ...