Aktuelnosti

Zaštita vinove loze [09.05.2019]

Vinova loza

Vinova loza se nalazi u fenofazi intenzivnog porasta lastara, a nestabilno i kišovito vreme stvara uslove za infekcije od prouzrokovača crne pegavosti (Phomopsis viticola), pa je preporuka da se u naredna dva dana odradi tretman sa jednim od navedenih fungicida : folpet 0.3 %, delan 0.07 %, shavit 0.3 %, mankozeb 0.3 %, merpan 80 wg 0.3 %. 

Zbog povoljnih uslova i osetljivih faza razvoja na pepelnicu vinove loze (Uncinula necator) dodati i jedan od navedenih fungicida : topas 0.05%, tilt 0.03 % systhane 240 ec 0.03%, stroby 0.03%, zato 0.02%, colis 0.04%.

Ovim tretmanom se radi i preventivna zaštita od prouzrokovača infekcije crne truleži (Guignardia bidwellii).