Aktuelnosti

Zaštita višnje i trešnje [14.05.2019]

Višnja

Idealni su uslovi za infekcije od prouzrokovača oboljenja. A trešnjina/višnjina muva je počela da se pili iako joj vremenski uslovi ne odgovaraju. 

Preporuka je da se protiv poruzrokovača oboljenja uradi tretman sa ...

Gde je ranijih godina bio problem sa crvljivošću plodova, protiv višnjine muve dodati i .... Karenca ovih preparata je 14 dana.

Sorte trešnje eventualno višnje koje će se brati u narednih 14 dana tretirati sa ... Karenca je 7 dana.