Aktuelnosti

Prva zaštita krompira od prouzrokovača oboljenja [14.05.2019]

Krompir

Zbog konstantnog kišovitog vremena, na krompirima koji su nikli do 10.aprila, stvorili su se uslovi za tretmane protiv plamenjače krompira (Phytopthora infestans). Preporuka je sledeća:

1.) ako je parcela izolovana, sadni materijal je prvoklasan, nije došlo do zatvaranja redova primeniti: ...

2.) ako je parcela u blizini prošlogodišnjih krompirišta, sadni materijla je lošijeg kvaliteta, biljke imaju bujan porast - zatvorile su redove primeniti: ... uz dodatak kontaktni preparata navedenih pod 1. 

Navedene tretmane uraditi u naredna čim se može ući u parcele.

Sledeći tretman planirati za 7 dana. 

Parcele koje će se vaditi u naredne 3 nedelje ne tretirati.