Aktuelnosti

Prva zaštita krompira od prouzrokovača oboljenja [14.05.2019]

Krompir

Zbog konstantnog kišovitog vremena, na krompirima koji su nikli do 10.aprila, stvorili su se uslovi za tretmane protiv plamenjače krompira (Phytopthora infestans). Preporuka je sledeća:

1.) ako je parcela izolovana, sadni materijal je prvoklasan, nije došlo do zatvaranja redova primeniti: Dithane 2.5kg/ha, Polyram 2kg/ha, Odeon 2kg/ha, Shirlan ili Gatro 0,4 lit/ha.

2.) ako je parcela u blizini prošlogodišnjih krompirišta, sadni materijla je lošijeg kvaliteta, biljke imaju bujan porast - zatvorile su redove primeniti: Ridomil Gold 2,5kg/ha ili Consento 2 L/ha ili Infinito 1.5lit/ha ili Electis 1.8 kg/ha ili Revus 0,6 L/ha ili Ranman Top 0.5lit/ha uz dodatak kontaktni preparata navedenih pod 1. 

Navedene tretmane uraditi u naredna čim se može ući u parcele.

Sledeći tretman planirati za 7 dana. 

Parcele koje će se vaditi u naredne 3 nedelje ne tretirati.