Aktuelnosti

Zaštita pšenica od bolesti klasa [15.05.2019]

Pšenica

    Pšenice počinju da cvetaju, ali se zbog razvučenog perioda nicanja i trenutnog hladnog vremena  nalaze u različitim fazama od pojave klasa do početka cvetanja. Pošto su učestale kiše, preporuka je da se svaka parcela pregleda odvojeno i ukoliko se uoče prve polenove kese na njivi uradi zaštita sa: ... samo za pretplatnike. Radi produženja delovanja fungicida preporučuje se i dodavanje Bacilomix aurum 3 L/ha.

    Na parcelama gde se pregledom ustanovi prisustvo žitne pijavice, potrebno je dodati:... samo za pretplatnike

     Za povećanje proteina u stočnim ječmovima mogu se dodati Delfam plus 2 L/ha ili Vellamin 2 L/ha ili Nutriamino 2 L/ha.