Aktuelnosti

Zaštita jabuke [28.05.2019]

Jabuka

U nekim zasadima jabuka, na osetljivim sortama doslo je do pojave simptoma primarnih zaraza Venturia inaequalis na listovima. Usled cestih padavina neophodno je nastaviti sa merama zastite protiv ovog patogena, te koristiti sledecu kombinaciju fungicida: DELAN 0,1 % ili DITHAN 0,3% ili MERPAN 0,25% i DIFFERENT ili SCORE ili DIFCOR 0,03%.

S obzirom da let prve generacije jabukinog smotavca (Cydia pomonella) nije dostigao kritican broj, nije potrebno vrsiti tretman insekticidom.