Aktuelnosti

Cvetanje pasulja [30.05.2019]

Ostale biljne vrste

U većini regiona pasulj se nalazi u fazi početka cvetanja. Radi bolje oplodnje cvetova i popunjenosti mahuna, a samim tim povećanja prinosa  predlažemo blok tretman  u razmaku od 7-10 dana sa Nutri BS 95 1 l/ha .