Aktuelnosti

Zaštita vinove loze [02.06.2019]

Vinova loza

Vinova loza se u zavisnosti od lokaliteta i sorte nalazi u fenofazi na početku ili u punog cvetanja. Vremenski uslovi sa čestim i obilnim kišama stvaraju nove povoljne uslove za razvoj plamenjače (Plasmopara viticola), kao i rane povoljne uslove za razvoj sive truleži (Botrytis cinerea) u fazi cvetanja. Preporuka je...