Aktuelnosti

Zaštita vinove loze [02.06.2019]

Vinova loza

Vinova loza se u zavisnosti od lokaliteta i sorte nalazi u fenofazi na početku ili punog cvetanja. Vremenski uslovi sa čestim i obilnim kišama stvaraju nove povoljne uslove za razvoj plamenjače( Plasmopara viticola), kao i rane povoljne uslove za razvoj sive truleži(Botrytis cinerea) u fazi cvetanja. Preporuka je da zbog porasta nove lisne mase, velike količine padavina, osetljivosti na patogene razmak izmedju tretmana za plamenjaču, pepelnicu i crnu trulež ne bude duži od 7-8 dana.

Za plamenjacu koristiti jedan od navedenih fungicida: Pergado F 0.25%, Mikal flash 0.4%, Ridomil gold 0.25%, Enervin 0.25%, Mildicut 0.25%, Sphinx 0.25%, Profilux 0.25%, Vincare 0.2% ili Forum star 0.25%.

Za pepelnicu i crnu trulež: Score 0.03%, Postalon 0.15%, Topas 0.05%, Stroby DF 0.03%, Collis 0.04%, ili Falcon 0.06% .

Za sivu trulež Botrytis cinerea koristiti: Linus 0.16%, Cantus 0.1%, Teldor 015% ili Pyrus 0.25%.