Aktuelnosti

Piljenje larvi kruškine buve [27.06.2019]

Kruška

     Počelo je piljenje larvi kruškine buve, ali je i polaganje jaja još uvek u toku, pa su osim larvi prvog larvenog uzrasta u krušci prisutna i bela i žuta jaja. Preporuka je da se pregledaju zasadi kruške. U zasadima gde su jaja buve prisutna na manje od 50% letorasta i gde je brojnost jaja manja od 50 po letorastu, preporuka je da se uradi zaštita sa ... Na mestima gde je brojnost veća preporuka je da se uz navedene preparate doda ... Obzirom na vremenske uslove uz insekticid je potrebno dodati i...

    Protiv bakterioza je preoruka da se koristi kombinacija preparata: ...