Aktuelnosti

Zaštita šećerne repe [27.06.2019]

Šećerna repa

     Šećerna repa posle obilnih kiša dobro napreduje. VIsoka relativna vlažnost vazduha je velika, pa je preporuka da se uradi zaštita repe od pegavosti repe. Preporuka je da se uradi zaštita sa: ... Na mestima gde se repa učestalo gaji, preporuka je da se navedenim fungicidima doda i...

    Pojava izuzetno visokih temperatura u kombinaciji sa velikim količinima padavina dovodi biljke u stres, pa one postaju podložne napadu truleži korena. Preporuka je da se uradi zaštita sa: ...

    Većina naših zemljišta je slabije obezbeđenosti zalihama bora, a repa ima povećane zahteve za borom. Preporuka je da se uradi prihrana sa...