Aktuelnosti

Stanje na paprikama u polju [02.07.2019]

Paprika

     Pregledima paprika u polju konstatnovana je značajnija pojava pega koje prouzrokuju bakterije. Preporuka je da se uradi zaštita paprika preparatima: Nitri BIoClean 2 L/ha ili Bacillomix aurum 3 L/ha u kombinaciji sa preparatima koji podižu imunitet biljkama: Trafos K ili Fosfivell Ca ili NitriFos K 3 L/ha.

      Paprika se priprema za cvetanje pa je potrebno izvršiti i pregled na prisustvo vaši i tripsa. Ukoliko su prisutne samo vaši preporuka je da se uradi zaštita preparatom Teppeki 0,14 kg/ha a ako su prisutne i vaši i tripsi preporuka je da se uradi zaštita preparatom Movento 1,5 L/ha.