Aktuelnosti

Zaštita vinove loze [04.07.2019]

Vinova loza

Vinova loza se nalazi u fenofazi intezivnog porasta bobica i početka zatvaranja grozda. Dodirivanjem bobica stvaraju se mehanička oštećenja i ulazna mesta za prouzrokovača sive truleži Botrytis cinerea. Preporuka je da se u naredna dva dana odradi tretman sa jednim od navedenih fungicidom: SWICH 6.5 WG 0,1%, CANTUS 0,1% ili LINUS 0,16%.

Zbog prisustva cikade Scaphoideus titanus vektora fitoplazme Flavescence doree prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze odraditi tretman sa TODOME 0,1%

Preporuka je da se nastavi sa zaštitom od pepelnice i plamenjače vinove loze sa: QUADRIS 0,1% ili SHAVIT 0,25% ili CABRIO TOP 0.25%,