Aktuelnosti

Zaštita vinove loze [04.07.2019]

Vinova loza

Vinova loza se nalazi u fenofazi intezivnog porasta bobica i početka zatvaranja grozda. Dodirivanjem bobica stvaraju se mehanička ostećenja i ulazna mesta za prouzrokovača sive truleži Botrytis cinerea. Preporuka je...Zbog prisustva cikade Scaphoideus titanus vektora fitoplazme Flavescence doree prouzrokovača žlatastog žutila vinove loze odraditi...