Aktuelnosti

Povrtna sovica - Lacanobia oleracea pojava tokom 2019. godine [30.01.2020]

Šećerna repa, Kupusnjače, Ostale biljne vrste

Dinamika leta leptira na svetlosnoj klopci pokazuje da je povrtna sovica bila prisutna u tri generacije, što postaje redovna pojava poslednjih godina. Brojnost leptira i u Somboru i u Čelarevu je bila nešto manja u odnosu na višegodišnji prosek.

Prva generacija u Somboru bila je prisutna od 15. aprila do 28. juna. Maksimum leta je zabeležen 9. juna i tada je zabeleženo 15 leptira za noć. Ukupno je zabeleženo 144 leptira prve generacija. Prvi leptir u Čelarevu zabeležen je 28. aprila, a onda je redovniji let počeo 6. maja i trajao do 25. juna. Maksimum leta zabeležen je 6. juna i iznosio je sedam leptira za noć. Zabeleženo je 69 leptira prve generacije. Porast brojnosti i maksimumi leta prve generacije tokom 2019. godine kasnili su u poređenju sa prosečnom dinamikom 10 do 14 dana. To je verovatno posledica neuobičajeno niskih temperatura tokom maja.

Druga generacija je bila prisutna u Somboru od 4. jula do 24. avgusta a u Čelarevu od 17. jula do 12. avgusta. Maksimum leta zabeležen je u Somboru 1. avgusta (11 leptira za noć) i 8. avgusta u Čelarevu (9 leptira za noć). Što je u uobičajeno vreme. Zabeleženo je 137 leptira u Somboru i 43 leptira u Čelarevu.

Treća generacija leptira bila je prisutna od 20. avgusta do 27. septembra u Čelarevu i od 27. avgusta do 13. oktobra u Somboru. U Čelarevu je za noć hvatan jedan do tri primerka, pa se maksimum leta ne uočava. Uhvaćeno je 36 leptira ukupno. U Somboru je zabeležen maksimum leta 1. septembra – 8 leptira za noć. Ukupno je uhvaćeno 83 leptira treće generacije.

Pojedinačne gusenice povrtne sovice su se sretale u usevima kupusa i šećerne repe. Ekonomski značajne štete tokom 2019. godine nisu zabeležene i nije postojala potreba za ciljanim suzbijanjem ove vrste. U kupusu su usputno suzbijene prilikom suzbijanja kupusnog moljca i buvača.

Dugoročna prognoza na osnovu brojnosti leptira se ne izrađuje, jer ta metoda nije pouzdana kod ove vrste. Kratkoročna prognoza i signali za eventualno suzbijanje će biti saopštavani na Agroupozoren!u na osnovu tekućeg leta na svetlosnoj klopci.