Aktuelnosti

Kupusna sovica – Mamestra brassicae - pojava tokom 2019. godine [31.01.2020]

Šećerna repa, Kupusnjače, Ostale biljne vrste

Leptiri su bili prisutni u tri generacije. Ako se brojnost uporedi sa prosečnom brojnošću tokom poslednjih 11 godina, onda je brojnost bila malo veća na oba lokaliteta. Ako se u Somboru uporedi sa prosečnom brojnošću za poslednjih 25 godina, onda je značajno manja. Ni na jednom lokalitetu ekonomski značajne štete od kupusne sovice nije bilo, pa nije bilo ni potrebe za njenim suzbijanjem. Tokom jedne noći je hvatan jedan do tri leptira, pa se ni jedan maksimum leta ne uočava.

Prva generacija je bila prisutna sa po tri primerka na oba lokaliteta (Sombor: 29. april, 25. i 28. maj; Čelarevo 26. maj, 3. i 11. jun).

Druga generacija bila je prisutna od 10. jula do 16. avgusta. U Somboru je zabeleženo 12 leptira a u Čelarevu 23 leptira.

Treća generacija bila je prisutna od 19. avgusta do 27. septembra. U Somboru je zabeleženo 29 leptira a u Čelarevu 13.

Kratkoročna prognoza tokom 2020. godine će biti saopštavana na Agroupozoren!u.