Aktuelnosti

Zastita jabuke [31.05.2020]

Jabuka

Nestabilno vreme sa cestim padavinama stvara povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovaca cadave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis), s toga se preporucuje primena kombinacije fungicida:

MERPAN 80 2kg/ha + SCORE 0,3 lit/ha ili DIFFERENT 0,3 lit/ha ili DIFCOR 0,3 lit/ha. 

Za pepelnicu je preporuka da se uradi tretman sa LUNA EXPERIENCE 0,75 lit/ha ili SERCADIS 0,3 lit/ha.

Suvo vreme u predhodnom periodu bilo je pogodno za razvoj lisnih vasiju pa se preporucuje tretman sa KESTREL 0,5 lit/ha ili CALYPSO 0,2 lit/ha.