Aktuelnosti

Masovnije polaganje jaja kukuruznog plamenca na kukuruzu [10.06.2020]

Kukuruz

      U toku je masovnije polaganje jaja kukuruznog plamenca. Pojedinačne gusenice su počele da se pile iz legala koja su prva položena. Preporuka je da se tokom narednih 5 dana pregledaju usevi kukuruza na prisustvo jajanih legala. Na usevima gde se ustanove jajna legla na manje od 5% biljaka kukuruza, preporuka je da se pregled ponovi za 5 do 7 dana. Na mestima gde su ustanovi prisustvo na više od 5% biljaka kukuruza, treba raditi zaštitu. Od preparata preporučuje se upotreba preparata: Ampligo 0,3 L/ha ili Coragen 0,2 L/ha ili Avaunt 0,25 L/ha.