Aktuelnosti

Zaštita vinove loze [16.06.2020]

Vinova loza

Nestabilno vreme, česte padavine koje se najavljuju i u narednom periodu mogu stvoriti pivoljne uslove za razvoj gljivičnih oboljenja vinove loze. Vinova loza se nalazi u fenofazi precvetavanja, kada su svi zeleni delovi najosetljiviji na najvažnije prouzrokovače bolesti plamenjaču, pepelnicu, crnu trulež i sivu trulež. 

Preporuka je da se u naredna dva dana odradi tretman za svakog prouzrokovača sa jednim od navedenih fungicidom.

Za plamenjaču: ARMETIL M 0.25%, ACROBAT 0.25, PROLEAFER 0.3%, PERGADO 0.25%, MIKAL FASH 0.4%, MILDICUT 0.25% VINCARE 0.3% ILI RIDOMIL GOLD 0.25 %.

Protiv pepelnice: CRYSTAL 0,02% ILI TALENDO 0,02% ILI POSTALON 0,1% ILI FALCON 0,04%  a gde ima značajnija pojava crne truleži bolji izbor je SYSTANE 0,02% ILI FOLICUR 0,04% ILI TOPENCO 0,025% ILI EMINENT 0,025% ILI TILT 0,015% ILI TOPAS 0,025% ILI BUZZ ULTRA 0,03%.

Za sivu trulež: SWICH 0.1%, LINUS 0.16, TELDOR 0.1% ili PYRUS 0.25% ILI BACILLOMIX ORIGINAL 0,3%.

Počeo je let druge generacije grožđanog moljca Lobresia botrana, pa je preporuka na lokalitetima gde na feromonskim klopkama beležimo značajnu brojnost dodati u tretman za bolesti i jedan od navedenih insekticid: DECIS 2.5 EC 0.1%, VANTEX 0.016%, LAMDEX 0.07%, KARATE ZEON 0.025% ili FASTAC 0.025%. Ukoliko se visoka brojnost nastavi, za nedelju dana ponoviti tretman sa LASER 1 dL/ha ili Avaunt 2,5dL/ha. na lokalitetima gde je mala brojnost Lobresia botrane ili se ne beleži na feromonskim klopkama, insekticid nije potrebno raditi.