Aktuelnosti

Kupusi za zimsku proizvodnju [13.07.2020]

Kupusnjače

      Počelo je rasađivanje kupusa za zimsku proizvodnju. Na kupusu se ove godine u velikom broju mogu naći rilaši kupusove mahune (Ceuthorrhynchus assimilis), a u manjem broju i buvači, leptiraste vaši...

   Preporuka je da se pre rasađivanja pregleda rasada i suzbijanje štetočina obavi dva do tri dana pre iznošenja kupusa u polje potapanjem rasada u rastvor Actare ili prskanjem biljaka uz dodatak ovašivača Inex ili Trend ili Dash.

   Ukoliko se ove pipe (surlaši) i buvači pojave u polju preporuka je da se uradi suzbijanje sa: Pyrinex 1,5 L/ha Savanur 1,5 L/ha ili Perfekthion 1,5 L/ha uz dodatak okvašivača.