Aktuelnosti

Braon mramorasta stenica i jaja gusenica u lesci [29.07.2020]

Leska - lešnik

    Poslednjih nedelju dana, povećana je brojnost braon mramoraste stenice u zasadima leske. Istovremeno, posebno na listovima mladog porasta pronađena su jaja pamukove sovice i dudovca. Preporuka je da se pregledaju zasadi leske i ukoliko se ustanovi prisustvo stenica uradi suzbijanje preparatima: Karate zeon 0,2 L/ha ili Decis 0,5 L/ha ili Plures o,8 L/ha.