Aktuelnosti

Leska - nova knjiga [21.12.2020]

Ostale biljne vrste, Leska - lešnik

    

Monografija Leska

Monografija Leska izdana je od strane Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, decembra 2020. godine.

Autori knjige su: Slobodan Cerović, Milovan Korać, Jelena Ninić Todorović, Branislava Gološin, Radosav Sekulić, Dragan Vajgand, Alessandro Rovesi i Sandra Bijelić.

Knjiga ima 221 stranu. Sadrži potpune naučne i praktične podatke o leski raspoređene u 10 poglavlja, sa spiskom 172 navoda literature na kraju.

1. poglavlje je uvodno i obuhvata podatke o proizvodnji leske u svetu i Srbiji;

2. poglavlje opisuje rod Corylus, njegovo preklo, rasprostranjenost, istorijat gajenja i sistematsko mesto;

3. poglavlje prikazuje biologiju leske to jest njenu ekologiju, morfologiju i fiziologiju;

4. poglavlje opisuje 39 sorti leske za gajenje i daje osnovne podatke o devet opračivača

5. poglavlje se bavi razmnožavanjem leske

6. poglavlje prikazuje načine podizanja i eksploatacije zasada leske

7. poglavlje obuhvata zaštitu leske od štetočina i bolesti, prikaz orjentacionog programa pregleda leske i preporuku mera na osnovu pregleda leske u pojedinim fenološkim fazama

8. poglavlje daje osvrt na mašine za sakupljanje, skladištenje i čuvanje lešnika, odvajanje jezgre od ljuske, pakovanje lešnika, te na hranljivu vrednost i upotrebu lešnika

9. poglavlje se bavi specifičnostima organske proizvodnje lešnika i

10. poglavlje prikazuje troškove podizanja, nege zasada i rentabilnost proizvodnje.

Prof. dr. Ognjanov je o monografiji napisao: “… Monografija „LESKA“je napisana lakim i razumljivim stilom, tako da je podjednako uspešno mogu koristiti kako oni koji stiču prva znanja o proizvodnji, biodiverzitetu, održivom i ekonomski isplativom gajenju ove voćne vrste, tako i oni koji žele da svoja znanja upotpune aktuelnim dostignućima u poljoprivrednoj nauci i struci.

Autorisu uložili veliki trud u ovo značajno delo, koje će doprineti unapređenju proizvodnje ove ekonomski značajne i vrlo deficitarne voćne vrste. Iako naša zemlja ima povoljne klimatske uslove za uzgoj leske, neki podaci pokazuju da Srbija godišnje potroši oko devet miliona dolara na uvoz lešnika.

Monografija „LESKA“predstavlja originalnu sintezu savremenih naučnih dostignuća u svetu i sopstvenih rezultata autora. Citiran je veliki broj referenci, od čega je najveći deo novijeg datuma. Pored toga, autori su koristili i sopstvena iskustva i rezultate istraživanja do kojih su došli (veliki broj autocitata). Poseban kvalitet ovog monografskog dela je njegov multidisciplinarni pristup i izražena veza sa praktičnim i savremenim aspektima njihove primene u savremenoj proizvodnji leske. Monografija ima naučni i praktični značaj. Obilje podataka, originalnost i jasan stil pisanja čine ovu monografiju izuzetnom, pa se ona može preporučiti širokom krugu čitalaca – studentima, profesorima, ljudima iz struke i nauke, ali i svima koji voćarstvo doživljavaju kao merilo bogatstva jedne zemlje. Imajući u vidu ekonomski značaj leske, kao i nedostatak sveobuhvatne i savremene literature u ovoj oblasti, ovo monografsko delo je po mnogo čemu jedinstveno. Razvojem društva i nauke nastaju nove potrebe i nove mogućnosti i aktuelno postaje ono o čemu ranije nismo ni mislili. Takvom izazovu ova monografija je u potpunosti odgovorila...“

 

Knjiga se može nabaviti kod autora po ceni od 1500 dinara (+PDV). Detalji o knjizi mogu se videti na adresi: http://agroprotekt.leptiri.co.rs/knjige/leska.htm