Aktuelnosti

Zaštita leske na početku vegetacije [27.03.2021]

Leska - lešnik

    Sve sorte leske su zavšile cvetanje. Tokom narednih nekoliko dana preporuka je da se pregledaju voćnjaci na prisustvo štetočina i uradi zaštita. Protiv pojave bakteriozne paleži leske potrebno je primeniti: ... samo za pretplatnike. U slučaju da je pojava pega bakteriozne paleži bila mala i u okućnicama, može se za istu svrhu koristiti i Bacillomix original 20 mL/10 L vode.

    Ukoliko se pregledom ustanovi prisustvo štitastih vaši, preporuka je da se doda i ... samo za pretplanike.