Aktuelnosti

Bor, Cink i Gvožđe u zasadima jabuka [01.04.2021]

Jabuka

Tretman Borom (B):

U nekim regionima pojdine sorte  jabuka se spremaju za cvetanje, dok će druge tek za 10-15 dana početi cvetati. Neposredno pre cvetanja radi bolje oplodnje potrebno je uraditi tretman sa...(samo za pretplatnike)

Tretman Cinkom (Zn) :

 U narednom redovnom tretmanu protiv bolesti i štetočina dodati.... (samo za pretplatnike). U cilju povećanja otpornosti biljke na bolesti, sušu i niske temperature, kao i za sintezu i pravilan rad hormona.

Tretman gvožđem (Fe) :

 U voćnjacima gde je poznat problem velikog nedostatka gvožđa,  kroz sistem kap po kap pustiti

Kod malog nedostatka gvožđem uraditi folijarni tretman.. (samo za pretplatnike)