Aktuelnosti

Zaštita jabuke pred cvetanje [11.04.2021]

Jabuka

   Jabuka je u fenofazi pred cvetanje ili u početku cvetanja. Obzirom na najavljene kiše od utorka, preporuka je da se u ponedeljak 12 aprila uradi zaštita sa: ... Ukoliko se zaštita ne obavi u ponedeljak nego kasnije a vlaženje bude trajalo više od 10 sati dodati: ...

   Na mestima gde je pregledom ustanovljeno prisustvo lisnih vaši, a cvetanje još nije počelo, preporuka je da se uradi zaštita preparatom:...

   Radi zaštite od bakteriozne plamenjače, preporuke je da se doda Botrix B 2dL ili Bacilomix original 2dL na 100 L vode.