Aktuelnosti

Zaštita jabuke [18.04.2021]

Jabuka

S obzirom na visok nivo infektivnog potencijala patogena cadjave pegavosti lista i krastavosti ploda (Venturia inaequalis) i izuzetno osetljivu fazu jabuke, u slucaju da se tretman ne uradi pre padavina sa kontaktnim fungicidima; tretman uraditi posle padavina sa kontaktnim fungicidima... + sistemicni fungicid...

U vocnjacima sa osetljivim sortama na pepelnicu jabuke (Podosphaera leucotricha) preporucuje se primena fungicida...

Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!