Aktuelnosti

Zaštita kruške tokom cvetanja [20.04.2021]

Kruška

     Obzirom na visok nivo infektivnog potencijala patogena čadjave pegavosti lista i krastavosti ploda i izuzetno osetljivu fazu kruške, tretman uraditi u sredu 21 aprila sa kontaktnim fungicidima ... + sistemični fungicid ... + protiv bakteriozne plamenjače Botrix B 2 lit/ha

Primena insekticida u fazi cvetanja je nepotrebna i zabranjena!