Aktuelnosti

Zaštita šljiva u precvetavanju [27.04.2021]

Šljiva

     Šljive su u fazi precvetavanja, a vreme je i dalje sa povremenim padavinama. Preporuka je da se naredna dva tri dana uradi zaštita sa: ... 

     Čim se završi cvetanje potrebno je uraditi i suzbijanje šljivine ose sa: ...