Aktuelnosti

Cink i gvožđe u jabukama [04.05.2021]

Jabuka

Tretman Cinkom (Zn) :

U voćnjacima gde su poznati problem “cinkopatije”, prilikom  narednog redovnog tretmana protiv bolesti i štetočina dodati Zincvell ili Lebsol Nutriplant 3l/ha ili Maxflow Zn ili MC Set ili Foligal Cink 700 ili Wuxal Zink 1 l/ha. U cilju povećanja otpornosti biljke na bolesti, sušu i niske temperature, kao i za sintezu i pravilan rad hormona.

Tretman gvožđem (Fe) :

 U voćnjacima gde je poznat problem velikog nedostatka gvožđa,  kroz sistem kap po kap pustiti : 5-10 kg/ha Ultraferro ili Microcare Fe 6% EDDHA 4,8 orto-orto 3-5 kg/ha uz dodata Humistar 50 l/ha ili Humivell 26 20 l/ha radi lakšeg usvajanja preko korenovog sistema.

Kod malog nedostatka gvožđem uraditi folijarni tretman 3kg(l)/1000 l vode sa :  Wuxal Ferro; Feramin ( nije potrebno dodavati aminoiseline ),; uz dodatak Amino 16  1,5 l/ha, Megafol 1 l/ha, Activeg Gold 2 l/ha, Isabion 2 l/ha, Delfan plus 2 l/ha, Vellamin 3 L/ha ili Wuxal Ascofol 1,5 l/ha radi lakšeg usvanja preko lista.