Aktuelnosti

Paprika na otvorenom polju [21.05.2021]

Paprika

      Paprika na otvorenom polju je u fazi nicanja i kotiledona. Najveći problem u proizvodnji je obično pojava bakteriozne plamenjače i virusa. Kako bi sprečili pojavu i smanjili štetu od ovih problema, preporuka je da se usevi redovno pregledaju.

      Ukoliko se pregledom ustanovi prisustvo vaši, preporuka je da se uradi zaštita sa: ...

      Ukoliko se pregledom ustanovi prisustvo bakteriozne plamenjače preporuka je da se uradi zaštita sa: ... a ako se prisustvo bakterija ne utvrdi preporuka je da se uradi zaštita sa: Biotic B 2 L/ha  ili Bacilomix original 2 L/ha.