Aktuelnosti

Piljenje larvi jabučnog smotavca [26.05.2021]

Jabuka

   Prema sumama efektivnih temperatura koje se mogu videti na karti Agroupozorenja počelo je piljenje larvi jabučnog smotavca. Preporuka je da se narednih par dana uradi zaštita jabuke preparatima:

   Na mestima gde ima grinja zaštita se može uraditi sa:

   Od fungicida preporuka je da se pre kiše uradi zaštita sa: