Aktuelnosti

Zaštita leske tokom narednih dana [13.06.2021]

Leska - lešnik

     Plodovi leske polako se uočavaju u zasadima.

     Braon mramorasta stenica naseljava zasade leske i ustanovljena je u većini zasada leske.

     Gusenice dudovca treba da počnu da se pojavljuju narednih nekoliko dana.

     Protiv štetočina preporuka je da se narednih nekoliko dana uradi zaštita sa:

     Protiv gljivičnih bolesti zaštitu uraditi sa:

     Protiv bakteriozne pegavosti sa...