Aktuelnosti

Aktuelna zaštita crnog luka [27.06.2021]

Crni luk

    Crni luk je u fazi intenzivnog porasta, vrućine su velike, pa se zvalivati mora intenzivno. Preporuka je da se uradi zaštita od plamenjače sa:... i od Stemphilium-a sa:...

    Tripsi naseljavaju lukove, pa je na većini useva potrebno uraditi zaštitu od njih. Preporuka je da se uradi sa:...

     Preporuka je da se tretmanima dodaju i ...