Aktuelnosti

Zaštita jabuke [08.07.2021]

Jabuka

U zasadima jabuka trenutno se najveća pažnja posvećuje suzbijanju jabukinog smotavca (Cydia pomonella). U toku je polaganje jaja i početak piljenja larvi druge generacije. Preporučuje se tretman sa...

Zbog izrazito visokih temperatura postoji rizik od prenamnoženja  grinja, običnog paučinara (Tetranycus urticae) i crvene voćne grinje (Panonicus ulmi), i rđaste grinje (Aculus schlechtendali) koja pravi karakteristične simptome rđaste boje lista, koji se uvija prema licu i ostaje sitan. Preporučuje se obavezan pregled zasada i ukoliko se utvrdi prisustvo uraditi tretman sa...

Zbog visokih temperatura sprovoditi hemijske tretmane u kasnim večernjim časovima.