Aktuelnosti

Zaštita šećerne repe od bolesti i štetočina [08.07.2021]

Šećerna repa

     Brojnost gama sovice tokom poslednjih nedelju dana je bila povišena. U repi se najčešće mogu pronaći pojedinačne gusenice. Preporuka je da se narednih par dana pregledaju usevi šećerne repe. Ukoliko se uoči više od 3 gusenice po metru kvadratnom, potrebno je obaviti suzbijanje. Za suzbijanje preporučuju se: ....

    Na većini njiva pod šećernom repom, zabeležena je pojava pojedinačnih pega. Obzirom da se javljaju padavine, preporuka je da se ovih dana uradi zaštita. Na parcelama gde se pregledom ustanove pojedinačne pege na manje oe 5% biljaka preporuka je da se uradi zaštita preparatima: ... Na parcelama gde se pregledom ustanovi veći broj pega na pojedinačnim listovima, preporuka je da se navedenim preparatima doda:...