Aktuelnosti

Aktuelna zaštita paprike [16.07.2021]

Paprika

     Brojnost sovica (game i pamukove) su poslednjih dana značajno porasle. Istovremeno, porasla je i brojnost poleženih jaja u poljima paprike. Preporuka je da se paprike pregledaju narednih par dana. Ukoliko se ustanovi prisustvo jaja ili gusenica na više od 10% biljaka, preporuka je da se uradi zaštita sa:....

    Bakterioze su i dalje prisutne u manjem ili većem obimu. Preporuka je da se uradi zaštita sa...