Aktuelnosti

Izuzetno velika brojnost pamukove - kukuruzne sovice [29.08.2021]

Kukuruz, Paprika, Paradajz, Kupusnjače, Ostale biljne vrste

     Brojnost pamukove sovice na svetlosnim klopkama je veoma visoka. Tri do pet puta je viša od prosečne i dostiže nivo kada može da pravi štetu na velikom broju biljaka, na velikom području. 

     Na skoro svim pregledanim paprikama, brojnost jaja je visoka i potrebna je zaštita. Preporuka je da se uradi zaštita sa:... 

     Na skoro svim pregledanim paradajzima, brojnost jaja je visoka i potrebna je zaštita. Preporuka je da se uradi zaštita sa:...

     Na većini kukuruza, duvana i paprika, brojnost je visoka i potrebna je zaštita. Preporuka je da se uradi zaštita sa:...

     Posebnu pažnju treba obratiti na postrnoj soji, ali i na redovnoj setvi soja ukoliko je soja još uvek zelena. Preporuka je da se uradi zaštita sa:...