Aktuelnosti

Počelo masovnije polaganje jaja kruškine buve [03.03.2022]

Kruška

   Pregledima kruške konstatovano je brojnije polaganje jaja kriškine buve, dok dominiraju imaga koja se pripremaju za parenje. Preporuka je da se uradi pregled kruške na prisustvo buve i njenih jaja.

   Ukoliko se konstatuje prisutvo buve, preporuka je da se uradi zaštita sa:

....

   Ukoliko su buve prisutne na više od 10% grana preporuka je da se Galminu, Letolu i Ovitexu dodaju:

...

   Ukoliko su osim odraslih buva prisutna i jaja, preporuka je da se u tretman doda i:

...

    Suzbijanje najbolje obaviti u subotu 5 marta, ako vreme ostane onako kako stoji u vremenskoj prognozi.