Aktuelnosti

Pucanje pupoljaka kruške i kruškina buva [14.03.2022]

Kruška

    U toku je pucanje pupoljaka kruške, tako da su prvi zeleni delovi vidljivi. Preporuka je da se u periodu od 17. do 20. marta uradi zaštita sa: Cuprozin ili Nordox ili Champ DP ili Vitra ili Cuperval ili Cupro Caffaro 50WP ili Neoram ili Everest ili Bakarni oksihlorid 50 u gornjoj preporučenoj dozi ili koncentraciji.

   Pre tretmana obaviti pregled na prisustvo kruškine buve. Ukoliko su odrasle buve i jaja prisutna na više od 10% vrhova letorasta na navedeni fungicid dodati: ...

Ukoliko su buve i jaja prisutne na 1-10% vrhova letorasta uraditi suzbijanje sa: ...

Ukoliko su buve i jaja prisutni na manje od 1% vrhova nije potrebno vršiti suzbijanje.

   Svi navedeni preparati mogu se mešati.